linje.gif (908 bytes)

Alkoholhistoria

linje.gif (908 bytes)
  Till Aktiva Länkens startsida
  Till startsida

 

Sveriges alkoholhistoria från hednisk tid till nutid

Sveriges alkohol historia är gammal och sträcker sig bakåt till den hedniska tiden, då man trodde att guden kom ner till människan under ruset. Det man drack på denna tid var mest mjöd och öl vilket blev tidens folkdryck Brännvinet kom till Sverige under senare hälften av 1400-talet, men det var dyrt och betraktades som en lyxvara då det framställdes av importerat vin . Perioden mellan 1500 och 1800 har kallats "det stora nordiska ruset". Brännvinet tillskrevs en rad positiva egenskaper och man trodde att brännvinet var universalmedlet mot allehanda sjukdomar och krämpor.  

Ökat fylleri
Först på 1500 talet blev destillationsprocessen känd. Det anses att svenska soldater under fält slag i Ryssland lärde sig göra brännvin på spannmål, och denna nya kunskap togs med hem till Sverige. I och med denna i många fall ödesdigra händelse ökade fylleriet under 1700-1800 talet. 1746 var premiäråret för brännvin framställt av potatis, och detta bidrog ytterligare till det ökade fylleriet. 1829 beräknades svenskens genomsnittskonsumtion av brännvin vara 45 liter om året. Det svenska folket höll på att supa ihjäl sig och till slut var det nödvändigt att vidta åtgärder.

Reglering
1855 antogs nya lagar som reglerade försäljning och servering av brännvin. Det första systembolaget etablerades i Falun 1850. I en lag som skrevs 1905 stod det att inga enskilda borde få tjäna pengar på att sälja sprit. Fortfarande har vi samma regel och det är därför vi har systembolag där staten har monopol dvs. ensamrätt på denna verksamhet.

Husbehovsbränning förbjöds 1860 och nykterhetsrörelserna växte sig allt starkare och blev inflytelserika. Nykterhetsidealen började nu också göra sig gällande inom arbetarrörelsen, den liberala rörelsen, väckelserörelsen, och alkoholkonsumtionen minskade successivt som en följd av detta.

Brattsystemet
Ett system av lagar och restriktioner togs i bruk 1917 och den s.k. motboken infördes. Systemet kallades även "Brattsystemet" efter dess skapare Ivan Bratt, läkare och alkoholpolitiker. Detta reformprogram innehöll tre punkter:

1. All tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker skulle ske inom ramen för statsmonopol.
2. Öppen nykterhetsvård.
3. Individuell försäljningskontroll.

Det är förmodligen denna sista punkt som främst förknippas med motboken. Inköpsregistrering inleddes i syfte att hindra alkoholmissbrukare att komma över sprit och tilldelningen bedömdes därför individuellt. Olika tilldelningar beviljades utifrån om den som ville ha motbok var gift eller ogift, man eller kvinna, över eller under 30 år, var känd för skötsamhet eller inte, hade betalt sin skatt eller inte osv. Vid upprepade fyllerier beviljades ingen motbok. Den högsta månadsransonen för män över 30 år var fyra liter sprit. Gifta kvinnor fick som regel ingen motbok, ogifta kvinnor kunde däremot få en mindre ranson, 1-2 flaskor i kvartalet. Även vin kom på motbok men utan att kvantiteten begränsades. Extra tilldelning kunde ske vid högtidliga tillfällen.

Folkomröstning
1922 utlystes en folkomröstning om ett totalt rusdrycksförbud. Resultatet för totalförbud blev 49%, och mot 51%. Således vann motståndarna till förbud med liten marginal. Ganska tidigt började man inse bristerna med motbokssystemet. Visserligen minskade missbruket, men den totala förbrukningen ökade, då smuggling och hembränning var vanligt förekommande. Av alla fylleriförseelser under motboksperioden begicks 75% av dom som saknade motbok . Motbokssystemet avskaffades 1955, och i samband med detta steg alkoholkonsumtionen drastiskt. Nu infördes andra regleringsinstrument exempelvis prishöjningar för att stävja konsumtionen.

Sveriges EU -medlemskap skapade nya förutsättningar som häller på att genomföras.

 

Tillbaka